Prenumerera på Lyrikvännen!

Få sex nummer av Lyrikvännen - poetisk utblick, inblick, sälta och syra - samt två böcker ur Lilla serien direkt hem i brevlådan.
  • Privatpersoner 320 kr/sex nummer
  • Under 25 år 270 kr/sex nummer
  • Institutioner 500 kr/sex nummer
Jag vill börja min prenumeration med:

aktuellt nummer nästa nummer


Jag är under 25 år


Faktureringsadress om annan än leveransadressen:

* Nödvändiga uppgifter

För frågor angående din prenumeration,
kontakta Nätverkstan:
Telefon: 031–743 99 05
Fax: 031–743 99 06
E-post: ekonomitjanst@natverkstan.net