Lyrikvännen tar gärna emot
nyskrivna eller nyöversatta dikter.
Du kan antingen skicka ditt material
via e-post till info@lyrikvannen.se
eller med vanlig post till

Lyrikvännen
Fredsgatan 6
222 20 Lund

För inskickat material ansvaras ej.
Vill du ha ditt manus i retur
ber vi dig skicka med returporto.